Vi anpassar oss efter kundens behov inom entreprenad & transport

Långa & korta transporter

Vi utför många olika sorters transporter. Genom goda samarbeten har vi stora möjligheter att tillgodose alla våra kunders behov.

Erbjuder transporter i närområdet men även långväga om så behövs.

Lyft av olika slag & höjder

Med våra kranbilar kan vi göra allt ifrån att lyfta badtunnor på plats till att montera hus.

Vi tar även ta hand om träd och kvist/ris.

Markmaterial säljes i storsäck

Nu har vi börjat med försäljning av storsäckar, innehållande grus, jord och sand.
Allt från sandlådesand till grövre fyllnadsgrus. Både ljus och mörkt singel.
Utkörning med vår kranbil.
Kontakta oss för priser.

Alla typer av entreprenadarbeten

Vi erbjuder olika typer av markarbeten, såsom husgrunder, dräneringar, vatten & avlopp samt vägarbeten med mera.

Hos oss finns inga gränser.

Snöskottning & vägunderhåll

Vi ser till att vägar och andra ytor hålls i gott skick med grusning, plogning, sandning samt sandupptagning.

Infiltrationer av olika slag

Vi gör Infiltrationer av olika slag och är återförsäljare åt 4evergreen.