Grävning av infiltration

En infiltrationsbädd är ett slags naturligt reningssystem för ett husavlopp. Enkelt förklarat så kan man säga att en infiltrationsanläggning har två viktiga beståndsdelar: slamavskiljare och en infiltrationsbädd. Avloppet leder ut avloppsvatten från huset in i slamavskiljaren där trögflytande slam och partiklar rensas bort. Dessa kan annars minska resten av infiltrationsanläggningens livslängd och effektivitet. Det här hjälper våra duktiga installatörer dig med.

Arbetsprocess vid nytt avlopp och infiltration

1. Besök av miljöinspektören
När det är bedömt att du måste göra något åt ditt befintliga
avlopp har du 24 månader på dig att åtgärda avloppet.

2. Kontakta din lokala entreprenör
Det är nu du kontaktar oss på Hyttstens Åkeri.
Vi går igenom vad projektet innebär och tidsram.

3. Tillståndet
Vi kan bistå med ansökan som skall skickas in till kommunen.
De gör en bedömning om vald anläggning uppfyller kraven.
Det kan ta några veckor att få tillståndet.

4. Nu börjar vi gräva
Det tar några dagar och när arbetet är klart rapporteras det in
till miljökontoret. Vi dokumenterar arbetets gång med bilder
som infogas i slutrapporten.

Vi har tagit fram en broschyr med mer information hur vi jobbar med infiltration.

Kontakta oss inför planeringen av ditt nya avlopp.

För att få mer information hur det går till vid infiltrationsgrävning, kan du läsa vår broschyr.